Buurtinfo

Onder Buurtinfo vindt u allerlei informatie over uw buurt. U kunt zien wanneer er onderhoud in uw wijk gepland is, welke renovatie- of nieuwbouwprojecten er lopen en u vindt meer infomatie over leefbaarheidsprojecten.

HIeronder ziet u een kaartje met de wijkindeling zoals die in Gorinchem wordt gebruikt, zowel door ons als door de gemeente.