Overlast

Het is belangrijk dat u rekening houdt met uw buren en andersom. Als u overlast ondervindt, probeer er dan eerst samen uit te komen. Lukt dit niet, neem dan contact op met een van de wijkbeheerders. Wellicht kunnen zij bemiddelen. U kunt hen telefonisch bereiken of gebruikmaken van het overlastformulier.

Wat is overlast?

Er is sprake van overlast als meerdere omwonenden onafhankelijk van elkaar dezelfde overlast ondervinden. De gemelde overlast moet vast te stellen zijn en regelmatig voorkomen. Bespreek eventuele overlast altijd eerst met uw buren.

Ik ervaar overlast van mijn buren. Wat kan ik hieraan doen?

Bij overlast of ruzie met uw buren is het belangrijk dat u eerst zelf met uw buren in gesprek gaat. Door met elkaar in gesprek te gaan, is het in veel gevallen mogelijk er samen al uit te komen. Mocht dat echt niet lukken, dan kunnen wij een bemiddelende rol spelen. Daarvoor is het handig dat u aan ons doorgeeft wat er precies speelt. Dat kunt u doen via dit formulier. Hiermee nemen wij dan contact met u op.