Huurverhoging 2017

Poort6 mag eenmaal per jaar een huurverhoging doorvoeren. Poort6 heeft ervoor gekozen om dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Uw inkomen heeft dus geen invloed op de hoogte van dit percentage. 

De huurverhoging voor 2017 ziet er als volgt uit:

  • Alle sociale huurwoningen krijgen een huurverhoging van 0,6% (dit percentage bestaat uit 0,3% inflatie en 0,3% extra huuverhoging). De overheid stelt elk jaar vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen. Dit jaar is dat 2,8%. Hier blijven we ruim onder.
  • Alle vrije sector huurwoningen krijgen een huurverhoging van 1,3% (0,3% inflatie en 1% extra huurverhoging).
  • Garages, parkeerplaatsen, bedrijfsruimten en winkels krijgen 0,3%
  • Scootmobielplaatsen krijgen 0%.

Brief of mail
Alle huurders ontvangen voor 1 mei bericht over de huurverhoging per 1 juli en eventuele wijzigingen in de servicekosten. Heeft u bij uw persoonlijke gegevens in MijnPoort6 aangegeven dat het voorkeurskanaal e-mail is, dan krijgt u via de mail bericht dat uw brief klaarstaat in MijnPoort6. Heeft  u als voorkeurskanaal post opgegeven, dan ligt de brief zaterdag 22 april of dinsdag 25 april bij u in de brievenbus.

Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging dan kan dit in een beperkt aantal gevallen. Kijk op www.huurcommissie.nl op basis van welke gronden u bezwaar kunt maken. Achterstallig onderhoud is geen grond voor bezwaar in het kader van de huurverhoging.

Vraag
Heeft u een vraag over de huurverhoging, dan kunt die stellen via het speciale formulier vraag huurverhoging.

Poort6 krijgt van de Belastingdienst de inkomensgegevens. Hoe zit het met mijn privacy?

De hoogte van uw inkomen wordt niet aan ons doorgegeven. Wij ontvangen alleen een code van de Belastingdienst. Deze code geeft aan in welke inkomensgroep u valt. De code waarborgt dus uw privacy rondom uw inkomensgegevens. Poort6 heeft er daarnaast dit jaar voor gekozen om geen inkomensafhankelijke huuverhoging door te voeren. Wij hebben deze gegvens dus niet gebruikt en vernietigd.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

In een beperkt aantal gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl Hier kunt u ook het "bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging" van de Huurcommissie downloaden.

Zodra u de brief of mail over de jaarlijkse huurverhoging van ons heeft ontvangen, kunt u tot uiterlijk 30 juni uw bezwaarschrift bij ons inleveren.

 

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor mijn huurwoning?

De maximale huurverhoging die wij in 2017 van de overheid mogen vragen bij sociale huurwoningen bedraagt 2,8%.

Wat is de peildatum voor de jaarlijkse huurverhoging?

Voor de huurverhoging 2017 geldt 1 juli 2017 als peildatum. Op deze datum gaat de huurverhoging ook in.

 

 

Wat moet ik doen bij een wijziging van de huishoudsamenstelling?

U hoeft niets te doen, want Poort6 voert in 2017 geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Een wijziging in de huishoudsamenstelling heeft dus geen invloed op de hoogte van het percentage huurverhoging.

Waar mag Poort6 mijn inkomensgroep van de Belastingdienst voor gebruiken?

Wij mogen deze gegevens alleen gebruiken voor een eventuele huurverhoging. In 2017 hebben wij deze gegevens niet gebruikt omdat Poort6 ervoor heeft gekozen om dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen. De gegevens van de Belastingdienst zijn vernietigd.

 

Wat is de maximale huurprijs van mijn woning?

De maximale huurprijs is voor iedere woning verschillend. Poort6 houdt bij het vaststellen van de huurprijs rekening met de wettelijke regels voor de huurprijzen. De wet schrijft voor hoeveel een woning maximaal mag kosten. Dit wordt onder andere bepaald door de grootte van de woning, de kwaliteit en het energielabel.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op  www.rijksoverheid.nl en op www.huurcommissie.nl

Ik betaal de huur automatisch. Moet ik dan nog iets doorgeven?

Nee, als u de huur iedere maand via een automatische incasso betaalt, dan hoeft u niets te doen. Het te betalen bedrag wordt per 1 juli 2017 automatisch door ons aangepast.

Poort6 kan binnen de wettelijke normen wijzigingen in de automatische incasso van de huur doorvoeren bij de jaarlijkse huurverhoging. U ontvangt hiervoor geen aparte vooraankondiging. Heeft u een periodieke overschrijving bij de bank voor het betalen van de huur, dan moet u wel zelf het nieuw te betalen bedrag aan de bank doorgeven.

Ik heb bezwaar ingediend, en nu?

Huurders kunnen tot 1 juli 2017 schriftelijk bezwaar indienen bij Poort6. Is uw bezwaar gegrond, dan passen wij het huurverhogingsvoorstel aan. U ontvangt hierover binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift bericht van ons.

Is het bezwaar ongegrond en houden wij de huurverhoging daarom in stand, dan vragen wij aan de Huurcommissie om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. 

 

Heeft de huurverhoging gevolgen voor de huurtoeslag?

Ja, de toeslag wordt berekend over de nieuwe huurprijs. Poort6 geeft de huurprijs daarvoor door aan de Belastingdienst. Voor meer informatie over huurtoeslag gaat u naar www.belastingdienst.nl

Waarom vraagt Poort6 een huurverhoging?

Wij vinden de betaalbaarheid van onze woningen heel belangrijk. Deze staat wel onder druk. Daarom zoeken we telkens naar de juiste balans tussen een betaalbare huur aan de ene kant en een financieel gezonde woningcorporatie aan de andere kant.

Daar doen we zelf het nodige aan door bijvoorbeeld onze bedrijfskosten te verlagen en te zoeken naar besparingen in de kosten van het onderhoud. Maar dat alleen is niet voldoende. Ook de huurverhoging hebben we nodig om ervoor te zorgen dat we in de toekomst kunnen blijven investeren in onze woningen.

Mijn huur is na de huurverhoging hoger dan € 710,68. Is het dan een vrije sector huurwoning?

Nee, uw woning valt dan niet in de categorie vrije sector huurwoning. Of uw woning een sociale huurwoning is, wordt bepaald door de huurprijs die u bij aanvang van het huurcontract heeft betaald. Komt u door de huurverhoging op een gegeven moment boven de grens van €710,68 uit, dan blijft het in dat geval een sociale huurwoning.