Uw woning aanpassen (ZAV)

Als u een woning van ons huurt dan kunt u deze uiteraard naar eigen smaak inrichten. Maar misschien wilt u nog een stapje verder gaan en de woning of tuin echt veranderen. We noemen dit formeel een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). U wilt bijvoorbeeld een andere keuken, een dakkapel of tuinhuisje plaatsen. Wij bieden u hiervoor graag de gelegenheid. Voor sommige veranderingen kunt u zelfs een vergoeding krijgen als u weer verhuist. Wel moet u rekening houden met een paar richtlijnen.

 • Vraag vooraf altijd om toestemming. Dit kunt u doen via MijnPoort6. U hoeft alleen toestemming te vragen als het gaat om veranderingen die schade aan de woning verzoorzaken als u de verandering weer ongedaan zou moeten maken. Voor kleine veranderingen die vrij makkelijk weer te verwijderen of te herstellen zijn, hoeft u geen toestemming te vragen.
 • Als wij uw aanvraag hebben bekeken, krijgt u bericht of u geen, tijdelijke of definitieve toestemming krijgt.
 • Bij tijdelijke toestemming vragen wij u de wijziging weer te herstellen als u gaat verhuizen, tenzij de nieuwe huurder de wijziging overneemt.
 • Bij definitieve toestemming mag de wijziging blijven zitten, ook als u verhuist. Houdt u er wel rekening mee dat u bij grote veranderingen zoals een dakkapel of aanbouw ook toestemming van de gemeente nodig heeft?
 • Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd, dan geven wij aan waarom en of het mogelijk is om onder andere voorwaarden wel toestemming te krijgen. Bij de beoordeling kijken wij naar de verhuurbaarheid van de woning, het onderhoud en bouwtechnische eisen.

Wordt mijn woning geïnspecteerd als ik de huur opzeg?

Ja, nadat wij uw opzegging van de huur hebben ontvangen, maken we twee afspraken met u:

 1. De woonmakelaar komt naar uw woning en legt aan u uit hoe u uw huis moet achterlaten vóór u de sleutels inlevert. Hier maken we afspraken over. Bijvoorbeeld wat u nog moet schoonmaken of repareren.
 2. De woonmakelaar komt daarna nog een keer bij u langs op de dag dat u de sleutels inlevert en loopt dan samen met u de gemaakte afspraken door.


 

Voor welke zelf aangebrachte voorzieningen heb ik toestemming nodig?

U hoeft alleen toestemming te vragen voor veranderingen die niet ongedaan te maken zijn zonder de woning te beschadigen. Voor kleine veranderingen die vrij makkelijk weer te verwijderen of te herstellen zijn, hoeft u geen toestemming te vragen.

Hoe kan ik een ZAV-aanvraag indienen?

Een ZAV-aanvraag dient u in via Mijn Poort6.              

Kan ik een monteur van Poort6 inhuren voor klussen in mijn woning?

Onze monteurs zijn niet beschikbaar om in te huren voor klussen in- of om uw woning. Zij zijn alleen beschikbaar voor het verhelpen van storingen en het doen van reparaties in opdracht van Poort6.

Ik heb zelf in mijn woning geklust. Krijg ik daarvoor een vergoeding als ik de huur opzeg?

Dat is mogelijk, maar dat hangt wel af van een aantal zaken. Zodra u de huur opzegt, komt een woonmakelaar van Poort6 bij u langs voor een vooropname. In dat gesprek bekijkt de woonmakelaar wat er in de woning nog moet gebeuren aan schoonmaak en reparaties voor de woning weer verder verhuurd kan worden. De woonmakelaar bepaalt bij de opname ook of uw aanpassing een vergoeding oplevert.

Ik heb mijn woning aangepast. Wie is dan verantwoordelijk voor het onderhoud?

Als u zelf een verandering in uw woning heeft aangebracht, bent u zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.

Mag ik mijn kozijnen zelf schilderen?

U mag de kozijnen aan de buitenkant van de woning niet zelf schilderen. Dat hoeft ook niet. Poort6 neemt deze schilderwerkzaamheden namelijk voor haar rekening. De houten kozijnen aan de binnenkant van uw woning mag u wel zelf schilderen.

Mag ik zelf een keuken plaatsen?

U kunt hiervoor een verzoek indienen. Als u van ons toestemming heeft gekregen mag u zelf een keuken plaatsen.

 

Mag ik een overkapping of aanbouw plaatsen?

Het plaatsen van een overkapping, afdak of aanbouw is onder bepaalde voorwaarden toegestaan als deze demontabel is. U heeft altijd toestemming van Poort6 nodig. U kunt dit via onze website aanvragen.

U moet in elk geval aan de volgende richtlijnen voldoen:

 • Opstellen van een programma van eisen
 • Niet vast aan de woning
 • Open bouwwerk (dus niet dicht aan de zijkanten)
 • Op hoogste punt niet hoger dan 2,60 meter, gemeten vanuit de afgewerkte woningvloer
 • Dakplaten zijn goed verankerd in verband met opwaaien
 • Regelwerk is gemaakt van:
  • hout
  • aluminium
  • thermisch verzinkt staal
 • Geen gemetselde staanders
 • Moet verwijderd worden als Poort6 onderhoud moet uitvoeren. bewoners moet het zelf verwijderen
 • Toestemming is altijd tijdelijk. Als de aanbouw van goede kwaliteit is mag een nieuwe huurder het overnemen
 • Buren moeten toestemmen met de aanbouw
 • Uitbouw van het dak mag maximaal 3 meter zijn