Meer tijd voor laatste bewoners Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat

05 december 2017

Helft woningen leeg of opgezegd
Medio september stuurde Poort6 de 89 tijdelijke bewoners van de Van Zomerenlaan en 
D.F. Pauwstraat een huuropzegging in verband met de geplande sloop en nieuwbouw op deze locatie. Poort6 gaat hier duurzame en betaalbare woningen bouwen voor de sociale doelgroep. Een aanzienlijk deel van de woningen staat inmiddels leeg of komt binnenkort leeg omdat de betreffende bewoner de huurovereenkomst heeft opgezegd. René Wiersema, directeur-bestuurder van Poort6: “De woningmarkt in Gorinchem is vrij ontspannen. Hierdoor is een groot aantal bewoners er inmiddels in geslaagd om elders huisvesting te vinden. Maar dit neemt niet weg dat de tijd snel gaat en het er naar uitziet dat niet alle bewoners op tijd andere woonruimte hebben gevonden.”

Alternatieve oplossing
“Een afvaardiging van bewoners waar wij mee om tafel hebben gezeten, heeft ons daarom gevraagd om te onderzoeken of er toch nog mogelijkheden zijn om de laatste groep bewoners meer tijd te geven om te verhuizen. We gingen in eerste uit van start sloop in januari, maar deze planning schuift op vanwege de uitkomsten van het flora- en fauna onderzoek. Hierdoor hebben wij met de sloper een nieuwe planning kunnen maken. Daarnaast kunnen we de bewoners een bruikleenovereenkomst aanbieden die het mogelijk maakt dat zij uiterlijk tot en met 29 juni 2018 in de woning kunnen blijven wonen. “Bruikleen” betekent dat bewoners zonder daarvoor een vergoeding te betalen de woning kunnen blijven gebruiken. Hierdoor hebben zij iets meer tijd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte”.
 
Lege blokken worden afgezet
De aannemer die zich in opdracht van Poort6 bezighoudt met de sloopwerkzaamheden,  gaat ondertussen door met het onklaar maken van leeggekomen woningen. Zodra een heel blok leeg is, wordt dit afgezet met hekken. Poort6 doet dit om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt zo goed als mogelijk te waarborgen.