Nieuws

Vrijwilliger buurtbemiddeling iets voor u?

Vrijwilliger buurtbemiddeling iets voor u?

27 juni 2017

In oktober 2017 start Elk Welzijn met Buurtbemiddeling in de gemeente Gorinchem. Daarvoor zijn ze nu op zoek naar vrijwillige buurtbemiddelaars.

Lees meer

Uitkomsten visitatie

26 juni 2017

Dit voorjaar is de visitatie over de periode 2012-2015 formeel afgerond. Zowel binnen als buiten onze organisatie veranderde er veel in deze jaren. De score ligt gemiddeld op hetzelfde niveau als de vorige visitatie en is gezien de stappen die wij moesten nemen een prima uitkomst. Vanaf 2016 hebben we met de strategische koers 2017-2020 de eerste stappen vooruit gezet. Deze sluiten goed aan bij de aandachtspunten uit het visitatierapport.

Lees meer
Betaalbaarheid speerpunt van Poort6

Betaalbaarheid speerpunt van Poort6

26 juni 2017

Betaalbaarheid is de komende vier jaar een speerpunt van Poort6. We zien het als een belangrijke taak dat huidige en toekomstige huurders kunnen rekenen op voldoende, goede en betaalbare woningen. In ons huurbeleid gaan we meer nadruk leggen op een goed evenwicht tussen beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Daarnaast bieden we onze huurders snel hulp als zij problemen hebben met het betalen van de huur.

Lees meer

Imago onderzoek Aedes

02 juni 2017

Poort6 doet mee aan een landelijk imago-onderzoek van Aedes onder alle woningcorporaties. Poort6 doet hier graag aan mee, omdat we het belangrijk vinden wat u van Poort6 vindt. U wordt hiervoor per e-mail benaderd door KWH. 

Lees meer
Huurverhoging voor sociale doelgroep maximaal 0,6%

Huurverhoging voor sociale doelgroep maximaal 0,6%

24 april 2017

Huurders van een sociale huurwoning krijgen met ingang van 1 juli 2017 een huurverhoging van maximaal 0,6% doorberekend van Poort6. Dit percentage ligt ruim onder het maximaal toegestane percentage van 2,8%. 

Lees meer
pagina 1 van 13